KontejneryKV 

Volejte +420 607 512 597

Jezdíme pro vás.


Disponujeme  kontejnery od 3 - 20 m3.Přistavení kontejnerů ,vždy ve špičkové kvalitě a příznivých cenách.Potřebujete kontejner ? Obraťte se na nás.Likvidace odpadu včetně uložení na skládku.


Přeprava stavebního materiálu včetně skládání za pomoci hydraulické ruky.


Zemní a výkopové práce ( Nabízíme komplexní služby v oblasti zemních a výkopových prací ) 

 

Společnost KontejneryKV nabízí nákladní kontejnerovou dopravu v Karlovarském kraji a okolí , pronájem kontejnerů, přepravu sypkých materiálů, sutě, písku, zeminy či odvoz odpadů včetně uložení na skládku. Drobné stavební a zemní práce. V oboru působíme již řadu let. V portfoliu činnosti je také maloobchod a velkoobchod stavebních , sypkých materiálů a zeminy.

Jsme dostupní na telefonu 24/7

VOLEJTE +420 607 512 597


  • Mimo Karlovy Vary účtujeme dopravné 38,- Kč/km.
  • Pro stálé zákazníky a velkoodběratele poskytujeme slevy a dlouhodobý pronájem kontejnerů za výhodných podmínek.
  • Cena je stanovena pro kontejnery naplněné maximálně po horní okraj. Při přeložení účtujeme 1000,- Kč/m3.
  • Komunálním odpadem se rozumí objemný odpad z vyklízení domů, bytů, sklepů apod. ( kat.č. 200307) a směsný stavební odpad ze staveb (kat.č.170904).
  • Do komunálního odpadu nepatří veškerý nebezpečný odpad, pneumatiky, velké elektrospotřebiče, suť, hlína, kamení apod. Za správné naložení kontejnerů ručí objednavatel. V případě porušení bude doúčtován rozdíl v ceně likvidace odpadu.
  • V případě, že se v kontejneru nachází jiný odpad, než pro který je určen a budeme nuceni odpad vytřídit , vyhrazujeme si právo odmítnout odvoz odpadu.